Slootonderhoud

Het slootonderhoud is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Hiermee kunnen wij u in het najaar helpen door het opschonen van uw sloten en bermen met onze diverse kranen en trekker met Herderarm.

Klepelen

Mocht het nodig zijn kunnen wij, voor u, eerst de slootkanten klepelen met onze klepelmaaier aan de Herderarm of met de Zanon klepelmaaier in de hefinrichting. Door het klepelen word het gras en de overige begroeiing verpulverd waardoor u minder slootafval heeft.

Hekkelen

 Voor het hekkelen hebben wij de beschikking over meerdere kranen. Een grote rupskraan met verlenggiek met een maaikorf van 4 meter breed, maar ook een midi- en een minirupskraan voor de plaatsen waar de grote rupskraan niet zo makkelijk bij kan. En een mobiele kraan voor de plaatsen waar wij met de rupsen niet kunnen komen. Ook hekkelen we veel met de trekker met Herderarm en maaikorf. U ziet het wij beschikken over allerlei mogelijkheden om uw sloten op te schonen.

Walfrezen

 In de winter of het voorjaar kunnen wij ook de hekkelspecie (hekkelafval) uit de sloten weer over uw land verspreiden met onze walfrees. Waardoor alles er weer opgeruimd bij ligt voor het begin van het seizoen.

Walkantsnijden

Voor diegene die zelf nog hekkelt kunnen we de slootkanten snijden met onze walkantsnijder.

Baggerspuit

Om de sloten weer genoeg diepte te geven kunnen we met onze BCW baggerspuit de bagger vermengt met water opzuigen en gelijk over het land spuiten, de spuit verdeelt de bagger over ongeveer 45 meter al naar gelang de windrichting.