Lasergestuurd afreien

Voor het lasergestuurd afreien beschikken wij over een Bos laserblad. Dit laserblad kunnen wij op onze Volvo midishovel monteren, hiermee is het eenvoudig om de zandbaan af te reien en op de juiste hoogte of onder afschot te brengen.

Lasergestuurd egaliseren passen wij o.a. toe bij:

  •  bestratingen, waar mogelijk
  • zandbed/puinbaan voor sleufsilo’s
  • zandbed voor betonvloeren
  • zandbed/puinbaan voor kavelpaden
  • zandbed/puinbaan voor erfverhardingen
  • manegebakken (mits geschikte bodem).

Mits e.e.a. mogelijk is qua ruimte en ondergrond, natuurlijk.

Zie ook aanleg sleufsilo’s en kavelpaden en tuin en bestrating).