Lasergestuurd afreien

Voor het lasergestuurd afreien beschikken wij over een Bos laserblad. Dit laserblad kunnen wij op onze Volvo midishovel monteren, hiermee is het eenvoudig om de zandbaan af te reien en op de juiste hoogte te brengen zodat de bestrating, erfverharding, het kavelpad of de sleufsilo goed aangelegd kan worden.

Zie ook aanleg sleufsilo’s en kavelpaden en tuin en bestrating).